Er yr cloi, rydym yn gallu danfon llyfrau neu chardiau drwy'r post. Cofiwch gall bach o oedi fod oherwydd prinder stoc a phrysurdeb y post. Despite the lockdown we are able to process mail orders.

Y Felin

Siop Lyfrau, Cardiau a Blodau yn yr Eglwys Newydd yng Nghaerdydd.

Welsh Books, Cards and Flowers in Whitchurch, Cardiff

Y Felin

Codas House,

52-60 Merthyr Rd,

Cardiff CF14 1DJ

Llun - Gwener, 10am - 9pm
Sadwrn, 11am - 9pm

Cyfeiriad