Rwyf ar wyliau tan Dydd Llun Ebrill 12fed. Mae croeso i chi archebu, ond ni fyddaf yn prosesu unrhyw archeb cyn y 12fed. I am currently on holiday until the 12th of April. You are welcome to place an order, but I will not be able to process any orders until my return on the 12th.

Y Felin

Siop Lyfrau, Cardiau a Blodau yn yr Eglwys Newydd yng Nghaerdydd.

Welsh Books, Cards and Flowers in Whitchurch, Cardiff

Y Felin

Codas House,

52-60 Merthyr Rd,

Cardiff CF14 1DJ

Llun - Gwener, 10am - 9pm
Sadwrn, 11am - 9pm

Cyfeiriad