Amdano ni


Mae Siop y Felin, yn yr Eglwys Newydd yng Nghanol y Brifddinas yng Nghaerdydd wedi ei sefydlu ers 25 mlynedd, gan ei wneud y siop lyfrau Cymraeg hynaf yn y ddinas.

Mae cornel plant llawn llyfrau hyfryd i blant o bob oedran gan gynnwys casgliad llawn ar gyfer yr arddegau.Yn ogystal mae casgliad mawr o gardiau a nwyddau Cymraeg wedi eu cynllunio gan gwmnioedd anibynol yng Nghymru. Mae cornel flodau ffres ar gael yn y siop hefyd, sydd yn cynnig gwasanaeth flodau ar gyfer pob achlysur.

Mae Siop y Felin yn fwy na dim ond siop lyfrau, mae'n galon i'r gymuned Gymraeg ac i ddysgwyr o bell ac agos, ac yn fan cyfarfod i fobl yr ardal. 

Siop y Felin has been trading for 25 years. It is the oldest Welsh Language bookshop in Cardiff.I t is an independent bookshop in the heart of the city.

We have a children's corner full of colourful Welsh books, and a selection of Welsh books for adults and learners. We also have a larger selection of cards, gifts and flowers.

Siop y Felin is more than just a bookshop, its a community hub for Welsh speakers and learners from far and wide.