Er yr cloi, rydym yn gallu danfon llyfrau neu chardiau drwy'r post. Cofiwch gall bach o oedi fod oherwydd prinder stoc a phrysurdeb y post. Despite the lockdown we are able to process mail orders.

Cysylltu


 

Cyfeiriad:

Y Felin Cyf

Unit 3 Codas House

54-60 Merthyr Road

Yr Eglwys Newydd

Caerdydd

CF14 1DJ

 

Rhif ffon: 02920 692999

Ebost: shan@siopyfelin.co.uk