Ysgolion


 

Blwyddlyfr Llyfrau Plant 2022

Dyma ddewis anhygoel o lyfrau i blant ac oedolion ifanc. Yn y Blwyddiadur gan Cyngor Llyfrau Cymru, arddangosir teitlau newydd a gyhoeddwyd yng Nghymru – yn Gymraeg, yn Saesneg ac yn ddwyieithog, ac maen cynnig toreth o gyfleoedd newydd a chyffrous i ddarllen. Dilynwch y linc i bori drwy'r catalog.

Caru Darllen Ysgolion 

SBARDUNO CARIAD AT DDARLLEN

Fel rhan o raglen Caru Darllen Ysgolion, bydd pob disgybl rhwng 3 ac 16 oed mewn ysgolion gwladol yng Nghymru yn derbyn eu llyfr eu hunain i’w gadw. Dilynwch y linc i ddysgu mwy.

Ysgolion Cynradd 

                                  

 

 

Ysgolion Uwchradd