Er yr cloi, rydym yn gallu danfon llyfrau neu chardiau drwy'r post. Ar ol bach o seibiant mi fyddwn ni nol ddydd Llun 4ydd ac yn postio popeth allan yn syth. Cofiwch gall bach o oedi fod oherwydd prinder stoc a phrysurdeb y post. Despite the lockdown we are able to process mail orders. We are taking a bit of a break but we will be back on the 4th and will post everything out as soon as we can.

Image Unavailable

O Ddafad i Ddefnydd

Pris arferol £4.50
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.

Ann Whittall

Mae'r llyfr hwn yn cymryd golwg liwgar ar ddiwydiant a gyflogodd filoedd ac a ddilladodd filiynau o bobl. Yma cewch gipolwg ar hanes y melinau a'r gweithwyr. Ymhle roedd 'Huddersfield Cymru'? Beth yw 'Llysiau'r Cribwr'? Mae'r atebion y rhan o'r broses hynod sy'n mynd â glwân o ddafad i ddefnydd.

This book takes a colourful look at the industry that employed thousands and clothed millions of people. Here you'll glimpse the history of the mills and the workers. Where was the 'Huddersfield of Wales'? What exactly are 'tenter hooks'? The answers are part of the fascinating process that takes wool from fleece to fabric.