Er yr cloi, rydym yn gallu danfon llyfrau neu chardiau drwy'r post. Ar ol bach o seibiant mi fyddwn ni nol ddydd Llun 4ydd ac yn postio popeth allan yn syth. Cofiwch gall bach o oedi fod oherwydd prinder stoc a phrysurdeb y post. Despite the lockdown we are able to process mail orders. We are taking a bit of a break but we will be back on the 4th and will post everything out as soon as we can.

Image Unavailable

Merched Gwyllt Cymru/ Wild Welsh Women

Pris arferol £7.95
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.

Beryl Hughes Griffiths

Beth yn union oedd hanes Buddug, Nest a Chatrin o Ferain a phwy oedd Annie Ellis a Marged Ferch Ifan? Cyfrol sy'n crynhoi bywydau 19 o ferched oedd â thân yn eu gwaed, merched gytsi oedd â'r asgwrn cefn i herio trefn cymdeithas a bod yn 'wahanol'.

What exactly was the story behind Boudicea, Nest, and Catrin o Ferain, and who were Annie Ellis and Marged Ferch Ifan? A volume which outlines the lives of 19 gutsy women with fire in their blood, and the backbone to challenge society by being 'different'.