Er yr cloi, rydym yn gallu danfon llyfrau neu chardiau drwy'r post. Ar ol bach o seibiant mi fyddwn ni nol ddydd Llun 4ydd ac yn postio popeth allan yn syth. Cofiwch gall bach o oedi fod oherwydd prinder stoc a phrysurdeb y post. Despite the lockdown we are able to process mail orders. We are taking a bit of a break but we will be back on the 4th and will post everything out as soon as we can.

Image Unavailable

Ar Bwys y Ffald - Atgofion Amaethwr o Ogledd Ceredigion

Pris arferol £7.95
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.

Gwilym Jenkins

Cyfrol o atgofion Gwilym Jenkins a fu'n ffermio yng Ngogledd Ceredigion trwy gydol ei oes, yn cynnwys darlun cynnes o gymdeithas glos cefn gwlad a'r diwylliant a oedd yn cylchdroi o gwmpas y capel a gweithgareddau'r Ffermwyr Ifanc, ynghyd â sylwadau am y newidiadau sylweddol a welodd y byd amaeth yn ystod yr 20fed ganrif. Cyhoeddwyd gyntaf yn 2001.

A volume of the reminiscences of Gwilym Jenkins who has farmed in North Cardiganshire throughout his life, comprising a portrait of a close-knit rural society and the rich culture centred around the chapel and the activities of the Young Farmer's Club, together with comments on the changes in agriculture during the 20th century. First published in 2001