Er yr cloi, rydym yn gallu danfon llyfrau neu chardiau drwy'r post. Ar ol bach o seibiant mi fyddwn ni nol ddydd Llun 4ydd ac yn postio popeth allan yn syth. Cofiwch gall bach o oedi fod oherwydd prinder stoc a phrysurdeb y post. Despite the lockdown we are able to process mail orders. We are taking a bit of a break but we will be back on the 4th and will post everything out as soon as we can.

Image Unavailable

Ffocws Rhifedd 3: Llyfr Ymarfer

Pris arferol £4.60
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.

Mike Askew, Sheila Ebutt

Addasiad Cymraeg o lyfryn gwerthfawr yn y gyfres Numeracy Focus 3, cwrs mathemateg hwyliog ac ymarferol sy'n cyd-fynd â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol, yn cynnwys ymarferion mathemategol byr a diddorol i'w defnyddio fel cyfrwng i atgyfnerthu'r dysgu yn yr ystafell ddosbarth i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2.

A Welsh adaptation of a valuable booklet in the series Numeracy Focus 3, a lively and practical mathematics course which meets the requirements of the National Curriculum, comprising short and interesting mathematical exercises to be used to reinforce the teaching in the classroom for Key Stage 2 pupils.