Er yr cloi, rydym yn gallu danfon llyfrau neu chardiau drwy'r post. Ar ol bach o seibiant mi fyddwn ni nol ddydd Llun 4ydd ac yn postio popeth allan yn syth. Cofiwch gall bach o oedi fod oherwydd prinder stoc a phrysurdeb y post. Despite the lockdown we are able to process mail orders. We are taking a bit of a break but we will be back on the 4th and will post everything out as soon as we can.

Image Unavailable

Ffocws Rhifedd 4: Taflenni Cefnogi Gweithgaredd

Pris arferol £26.95
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.

Mike Askew, Sheila Ebbutt

Addasiad Cymraeg o lyfryn defnyddiol yn y gyfres Numeracy Focus 4, cwrs mathemateg hwyliog ac ymarferol sy'n cyd-fynd â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol, yn cynnwys taflenni gwaith y gellir eu llungopïo er mwyn atgyfnerthu'r gwaith dysgu yn yr ystafell ddosbarth; ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2. (ACCAC)

A Welsh adaptation of a useful booklet in the series Numeracy Focus 4, a lively and practical mathematics course which meets the requirements of the National Curriculum, comprising photocopiable work sheets for use in reinforcing classroom teaching; for Key Stage 2 pupils. (ACCAC)