Er yr cloi, rydym yn gallu danfon llyfrau neu chardiau drwy'r post. Ar ol bach o seibiant mi fyddwn ni nol ddydd Llun 4ydd ac yn postio popeth allan yn syth. Cofiwch gall bach o oedi fod oherwydd prinder stoc a phrysurdeb y post. Despite the lockdown we are able to process mail orders. We are taking a bit of a break but we will be back on the 4th and will post everything out as soon as we can.

Image Unavailable

Ffocws Rhifedd 5: Problem yr Wythnos

Pris arferol £24.75
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.

John Spooner

Addasiad Cymraeg o lyfr gwerthfawr, rhan o gwrs mathemateg ymarferol Numeracy Focus 5 sy'n cyd-fynd â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol, yn cynnwys 36 uned o weithgareddau i alluogi disgyblion i gymhwyso sgiliau rhifedd yn y dosbarth a gartref, gyda thudalennau i'r athro a thudalennau gwaith i'r disgybl y gell ir eu llungopïo; i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2. (ACCAC)

A Welsh adaptation of a valuable book, part of the lively and practical mathematics course Numeracy Focus 5 which meets the requirements of the National Curriculum, comprising 36 units of interesting activities enabling pupils to apply numeracy skills in class or at home, with teacher's notes and photocopiable worksheets for pupils; for Key Stage 2 pupils. (ACCAC)