Er yr cloi, rydym yn gallu danfon llyfrau neu chardiau drwy'r post. Ar ol bach o seibiant mi fyddwn ni nol ddydd Llun 4ydd ac yn postio popeth allan yn syth. Cofiwch gall bach o oedi fod oherwydd prinder stoc a phrysurdeb y post. Despite the lockdown we are able to process mail orders. We are taking a bit of a break but we will be back on the 4th and will post everything out as soon as we can.

Image Unavailable

Math@ebol: Datrys Problemau 1

Pris arferol £19.95
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.

Sharon Shapiro

Addasiad Cymraeg o gyfrol ddarluniadol werthfawr i gynorthwyo plant i gymhwyso eu sgiliau mathemategol, yn cynnwys unedau ar lunio diagramau a thablau, chwarae rôl a defnyddio offer, dyfalu a gwirio, creu rhestrau a chwilio am batrwm, gydag ymarferion defnyddiol, cardiau tasg bywiog, nodiadau athrawon ac atebion; i ddisgyblion Blynyddoedd 4-5.

A Welsh adaptation of a valuable illustrated volume to assist children to apply their mathematical skills, comprising units on creating diagrams and tables, role play and using apparatus, working out and checking, creating lists and looking for a pattern, with useful exercises, lively task cards, teacher's notes and answers; for Year 4-5 pupils.