Image Unavailable

Math@ebol: Datrys Problemau 1

Pris arferol £19.95
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.

Sharon Shapiro

Addasiad Cymraeg o gyfrol ddarluniadol werthfawr i gynorthwyo plant i gymhwyso eu sgiliau mathemategol, yn cynnwys unedau ar lunio diagramau a thablau, chwarae rôl a defnyddio offer, dyfalu a gwirio, creu rhestrau a chwilio am batrwm, gydag ymarferion defnyddiol, cardiau tasg bywiog, nodiadau athrawon ac atebion; i ddisgyblion Blynyddoedd 4-5.

A Welsh adaptation of a valuable illustrated volume to assist children to apply their mathematical skills, comprising units on creating diagrams and tables, role play and using apparatus, working out and checking, creating lists and looking for a pattern, with useful exercises, lively task cards, teacher's notes and answers; for Year 4-5 pupils.