Er yr cloi, rydym yn gallu danfon llyfrau neu chardiau drwy'r post. Ar ol bach o seibiant mi fyddwn ni nol ddydd Llun 4ydd ac yn postio popeth allan yn syth. Cofiwch gall bach o oedi fod oherwydd prinder stoc a phrysurdeb y post. Despite the lockdown we are able to process mail orders. We are taking a bit of a break but we will be back on the 4th and will post everything out as soon as we can.

Image Unavailable

CBAC TGAU Cemeg: Fy Nodiadau Adolygu

Pris arferol £9.99
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.

Adrian Schmit, Jeremy Pollard

Cyfrol ddefnyddiol a baratowyd gan arholwyr profiadol i gynorthwyo myfyrwyr CBAC TGAU Cemeg i astudio'n effeithiol. Cynhwysir arolwg llawn o themâu allweddol y cwrs, tasgau ar ffurf cwestiynau arholiad ynghyd â chynghorion ymarferol er mwyn hybu adolygu, cryfhau a phrofi gwybodaeth.

A useful volume prepared by an experienced examiners to assist WJEC GCSE students to study effectively. Comprising key content coverage, exam-style tasks together with practical tips on how to review, strengthen and test knowledge.