Er yr cloi, rydym yn gallu danfon llyfrau neu chardiau drwy'r post. Ar ol bach o seibiant mi fyddwn ni nol ddydd Llun 4ydd ac yn postio popeth allan yn syth. Cofiwch gall bach o oedi fod oherwydd prinder stoc a phrysurdeb y post. Despite the lockdown we are able to process mail orders. We are taking a bit of a break but we will be back on the 4th and will post everything out as soon as we can.

Image Unavailable

Dwi'n Gwylio Ti!

Pris arferol £6.99
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.

L. A. Weatherly

'Ti'n meddwl bo ti'n glefer, on'd wyt ti. Ond ni'n gwylio pob symudiad. Cei di dy gosbi am beth wnest ti.' Gadawodd mam Sara saith mlynedd yn ôl. Nawr mae'n byw rhai milltiroedd i ffwrdd - ond mae hi'n osgoi Sara. Ond mae Sara'n gallu ei gweld hi. Yn fwy na hynny, mae Sara'n ei gwylio hi. Ac mae'n bwriadu talu'r pwyth ... (OD9+OC14+)

'You're not as clever as you think you are. We're watching your every move. You're going to be punished for what you did.' Sarah's mum walked out seven years ago. Now she lives just a few miles away - but she doesn't want to see Sarah. But Sarah can see her. In fact, Sarah's watching her. And she has plans to make her pay ...