Er yr cloi, rydym yn gallu danfon llyfrau neu chardiau drwy'r post. Ar ol bach o seibiant mi fyddwn ni nol ddydd Llun 4ydd ac yn postio popeth allan yn syth. Cofiwch gall bach o oedi fod oherwydd prinder stoc a phrysurdeb y post. Despite the lockdown we are able to process mail orders. We are taking a bit of a break but we will be back on the 4th and will post everything out as soon as we can.

Image Unavailable

ABC i Anghenion Ychwanegol, Yr

Pris arferol £9.99
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.

Nanna Ryder

O Apracsia i Sipsiwn a Theithwyr ac Ymyrraeth Gynnar, cewch eglurhad cryno o'r termau hyn ynghŷd â llawer o dermau eraill ym maes Anghenion Ychwanegol o fewn cloriau'r gyfrol hon. Dyma gyhoeddiad defnyddiol tu hwnt i fyfyrwyr sy'n astudio cyrsiau yn ymwneud ag addysg plant a phobl ifanc yn ogystal ag i athrawon newydd gymhwyso.

From Apraxia to gypsy Travellers and Visual Impairment, you'll find a concise explanation of these terms and many more within the field of Additional Needs within the covers of this book. This is an extremely useful publication for students studying courses in the field of children and young people's education as well as for newly qualified teacher