Er yr cloi, rydym yn gallu danfon llyfrau neu chardiau drwy'r post. Ar ol bach o seibiant mi fyddwn ni nol ddydd Llun 4ydd ac yn postio popeth allan yn syth. Cofiwch gall bach o oedi fod oherwydd prinder stoc a phrysurdeb y post. Despite the lockdown we are able to process mail orders. We are taking a bit of a break but we will be back on the 4th and will post everything out as soon as we can.

Image Unavailable

Cyfres Cnoi Cil: Paul Robeson (pecyn)

Pris arferol £9.99
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.

Tudur Dylan Jones, Mererid Hopwood

Roedd Eisteddfod y Glowyr 1957 yn ddigwyddiad cyffrous iawn yn hanes tref glan môr Porthcawl. Tybed a glywsoch am ganwr, actor ac athletwr enwog o America oedd i fod i ganu yno? Beth oedd cefndir y gŵr enwog hwn? A lwyddodd pobl Porthcawl i glywed ei lais rhyfeddol? Cewch atebion i'r cwestiynau yma a mwy wrth ddarllen a thrafod y llyfr hwn. 5 copi + set o gardiau chwarae rôl.

The 1957 Miners' Eisteddfod was a very exciting event in the history of the popular seaside town of Porthcawl. I wonder if you know about a famous American singer, actor and athlete who was supposed to sing there? What was the background of this famous man? Did the people of Porthcawl hear his amazing voice? Read this book to find out. 5 copies + a set of role play cards.