Rwyf ar wyliau tan Dydd Llun Ebrill 12fed. Mae croeso i chi archebu, ond ni fyddaf yn prosesu unrhyw archeb cyn y 12fed. I am currently on holiday until the 12th of April. You are welcome to place an order, but I will not be able to process any orders until my return on the 12th.

Image Unavailable

CBAC TGAU Ffrangeg - Gwerslyfr

Pris arferol £18.99
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.

Louise Pearce, Bethan McHugh, Chris Whittaker

Llyfr cwrs ar gyfer myfyrwyr sy'n dilyn cwrs Ffrangeg TGAU trwy gyfrwng y Gymraeg, 2016 hyd 2018. Darperir ymdriniaeth gynhwysfawr o brif ac is-themâu'r cwrs, yn cynnwys testunau llenyddol a dilys, tasgau darllen a gwrando, gweithgaredd chwarae rôl, cardiau llun a chwestiynau sgwrs, cyfieithu (o ac i'r Ffrangeg), gyda phwyslais cynyddol ar ramadeg yn cynnwys cyd-destun gramadeg.

A textbook for students of the French GCSE course through the medium of Welsh, 2016-2018. It provides comprehensive coverage of main and sub-themes, including literary and authentic texts, listening and reading tasks, role plays, photo cards and conversation questions, translation (from and into French), with increased focus on grammar including grammar in context.