Er yr cloi, rydym yn gallu danfon llyfrau neu chardiau drwy'r post. Ar ol bach o seibiant mi fyddwn ni nol ddydd Llun 4ydd ac yn postio popeth allan yn syth. Cofiwch gall bach o oedi fod oherwydd prinder stoc a phrysurdeb y post. Despite the lockdown we are able to process mail orders. We are taking a bit of a break but we will be back on the 4th and will post everything out as soon as we can.

Image Unavailable

CBAC TGAU Ffrangeg - Llyfr Athrawon

Pris arferol £65.00
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.

Bethan McHugh, Chris Whittaker, Louise Pearce

Llyfr athrawon ar gyfer y rhai sy'n arwain cwrs Ffrangeg TGAU trwy gyfrwng y Gymraeg, 2016 hyd 2018. Darperir nodiadau canllaw, atebion i'r holl gwestiynau ac ymarferion yn y gwerslyfrau, yn ogystal â CD sain a thrawsygrifiadau gwrando. Ceir gwybodaeth cynllunio manwl yn y llyfr, yn ogystal â chynlluniau gwaith ar gyfer rhaglenni astudio dwy a thair blynedd.

A teacher guide for those leading the French GCSE course through the medium of Welsh, 2016 to 2018. It provides guidance notes, answers to all the questions and exercises in the textbooks, as well as an audio CD and listening transcripts. The teacher guides are completed with detailed planning information, as well as schemes of work for two and three year programmes of study.