Er yr cloi, rydym yn gallu danfon llyfrau neu chardiau drwy'r post. Ar ol bach o seibiant mi fyddwn ni nol ddydd Llun 4ydd ac yn postio popeth allan yn syth. Cofiwch gall bach o oedi fod oherwydd prinder stoc a phrysurdeb y post. Despite the lockdown we are able to process mail orders. We are taking a bit of a break but we will be back on the 4th and will post everything out as soon as we can.

Image Unavailable

Cyfri'n Cewri - Hanes Mawrion ein Mathemateg

Pris arferol £11.99
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.

Gareth Ffowc Roberts

Darganfyddwch pam y mae mathemateg yn rhan naturiol a hanfodol o'n diwylliant, sy'n gorwedd yn gyfochrog â chanu a barddoni, a pham y mae hanes ein mathemateg yn rhan mor bwysig o'n treftadaeth. Mae'r gyfrol hon yn dathlu bywyd a gwaith mathemategwyr a gysylltir â Chymru.

Find out why mathematics is a natural and integral part of our culture, which runs parallel with music and poetry, and why its history is such an important part of our heritage. This volume celebrates the lives and work of mathematicians connected with Wales.