Er yr cloi, rydym yn gallu danfon llyfrau neu chardiau drwy'r post. Ar ol bach o seibiant mi fyddwn ni nol ddydd Llun 4ydd ac yn postio popeth allan yn syth. Cofiwch gall bach o oedi fod oherwydd prinder stoc a phrysurdeb y post. Despite the lockdown we are able to process mail orders. We are taking a bit of a break but we will be back on the 4th and will post everything out as soon as we can.

Image Unavailable

Hen Ffordd Gymreig, Yr: Cymeriadau

Pris arferol £4.99
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.

Catrin Stevens

Dyma gyfrol yn llawn gwybodaeth ddifyr am gymeriadau Cymru ar hyd y canrifoedd. Mae'n sôn am gymeriadau rhyfedd a rhyfeddol, yn ddynion a menywod sydd wedi gwneud eu marc yn hanes Cymru. Roedd ambell un yn athrylith ac ambell un yn adnabyddus am fod yn gymeriad od! Addas i blant 9-13 oed.

This is a book full of interesting information about Wales' characters over the centuries. It is full of strange and amazing characters, men and women who have made their mark in Welsh history. Some of them were geniuses and others were famous for being odd characters! Suitable for children aged 9-13 years.