Rwyf ar wyliau tan Dydd Llun Ebrill 12fed. Mae croeso i chi archebu, ond ni fyddaf yn prosesu unrhyw archeb cyn y 12fed. I am currently on holiday until the 12th of April. You are welcome to place an order, but I will not be able to process any orders until my return on the 12th.

Image Unavailable

Iechyd a Gofal Cymdeithasol a'r Gyfraith/Health and Social Care A

Pris arferol £6.99
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.

Elen Evans

Canllaw dwyieithog i fyfyrwyr ar ddeddfwriaeth yn ymwneud â iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'n cynnig trosolwg o gefndir deddfwriaeth berthnasol, ac yn tynnu sylw at y ffeithiau allweddol sydd angen eu cofio. Mae'n cynnwys amrywiaeth o astudiaethau achos a senarios i annog meddwl a thrafod gwybodus. Diweddariad o gyfrol UWIC a gyhoeddwyd yn 2008.

A bilingual guide for students about legislation related to health and social care. It contains an overview of the background of relevant legislation, and draws attention to the key facts that need to be remembered. It presents a number of case studies and scenarios to encourage thinking and knowledgeable discussion.