Er yr cloi, rydym yn gallu danfon llyfrau neu chardiau drwy'r post. Ar ol bach o seibiant mi fyddwn ni nol ddydd Llun 4ydd ac yn postio popeth allan yn syth. Cofiwch gall bach o oedi fod oherwydd prinder stoc a phrysurdeb y post. Despite the lockdown we are able to process mail orders. We are taking a bit of a break but we will be back on the 4th and will post everything out as soon as we can.

Image Unavailable

Cyfres Lobsgows: O dan dy Draed ac Uwch dy Ben

Pris arferol £4.99
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.

Menna Beaufort Jones

Un o blith cyfres o 8 llyfr thema ar gyfer plant 7-11 oed sy'n cyflwyno ffeithiau mewn ffordd fydd yn codi gwên ac yn codi awydd i ddysgu mwy. Mae'r llyfr hwn yn edrych ar ryfeddod byd natur, o drychfilod od i adar ysglyfaethus, o losgfynyddoedd i goelion y tywydd a'r gofod.

One of a series of 8 themed books for 7-11 year olds which presents facts in a way that will prompt a smile and create eagerness to learn more. This book looks at the wonders of nature, from strange insects to birds of prey, from volcanoes to the extremes of the weather and space.