Er yr cloi, rydym yn gallu danfon llyfrau neu chardiau drwy'r post. Ar ol bach o seibiant mi fyddwn ni nol ddydd Llun 4ydd ac yn postio popeth allan yn syth. Cofiwch gall bach o oedi fod oherwydd prinder stoc a phrysurdeb y post. Despite the lockdown we are able to process mail orders. We are taking a bit of a break but we will be back on the 4th and will post everything out as soon as we can.

Image Unavailable

Englynion Mynwentydd Gwlad Llŷn a'r Cyffiniau

Pris arferol £16.50
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.

Gwyn Neale

Casgliad o englynion ar feddfeini ym Mhen Llŷn, sy'n gyfraniad gwerthfawr i astudiaethau o hanes un o ardaloedd mwyaf gwledig gogledd Cymru ac yn adlewyrchiad o'r profedigaethau a effeithiodd ar y gymdeithas o'r ddeunawfed ganrif hyd heddiw. Cynhwysir nodiadau bywgraffyddol i'r englynwyr a thros 120 o ffotograffau lliw.

A collection of gravestone inscriptions in Penll Llŷn, being a valuable contribution to studies of the history of one of North Wales's most rural areas, and reflects the bereavements that have affected the community from the eighteenth century the present day. Biographical notes for the poets and over 120 colour photographs are included.