Er yr cloi, rydym yn gallu danfon llyfrau neu chardiau drwy'r post. Ar ol bach o seibiant mi fyddwn ni nol ddydd Llun 4ydd ac yn postio popeth allan yn syth. Cofiwch gall bach o oedi fod oherwydd prinder stoc a phrysurdeb y post. Despite the lockdown we are able to process mail orders. We are taking a bit of a break but we will be back on the 4th and will post everything out as soon as we can.

Image Unavailable

Crefydd a Materion yn Ymwneud â Bywyd, Ar Gyfer CBAC

Pris arferol £12.99
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.

Michael Keene

Gwerslyfr deniadol, sy'n gydnaws â chyrsiau Addysg Grefyddol CBAC. Y mae'n cwmpasu Cristnogaeth, Hindwaeth, Islam ac Iddewiaeth. Addasiad o gyfrol Saesneg yng nghyfres Badger GCSE Religious Studies.

Illustrated textbook, fully supports teaching of WJEC Religious Studies. Covers Christianity, Hinduism, Islam and Judaism. A Welsh adaptation of a volume in the Badger GCSE Religious Studies series.