Er yr cloi, rydym yn gallu danfon llyfrau neu chardiau drwy'r post. Ar ol bach o seibiant mi fyddwn ni nol ddydd Llun 4ydd ac yn postio popeth allan yn syth. Cofiwch gall bach o oedi fod oherwydd prinder stoc a phrysurdeb y post. Despite the lockdown we are able to process mail orders. We are taking a bit of a break but we will be back on the 4th and will post everything out as soon as we can.

Image Unavailable

Pod Antur, Y

Pris arferol £145.00
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.Pecyn o adnoddau dysgu Cymraeg yng Nghyfnod Allweddol 2 yw Y Pod-antur Cymraeg. Mae'n barhad naturiol o'r Cyfnod Sylfaen ac yn canolbwyntio ar ddysgu patrymau iaith syml a defnyddiol. Caiff y patrymau hyn eu dysgu drwy ddilyn anturiaethau dau gymeriad hoffus wrth iddyn nhw gael eu cludo o le i le gan y Pod-Antur.

Y Pod-antur Cymraeg is a KS2 resource pack for Welsh learners. It naturally builds on language patterns learnt during Foundation Phase and introduces new and useful language skills. These patterns are taught by following the adventures of two friendly characters as they're transported from place to place by y Pod-Antur.