Er yr cloi, rydym yn gallu danfon llyfrau neu chardiau drwy'r post. Ar ol bach o seibiant mi fyddwn ni nol ddydd Llun 4ydd ac yn postio popeth allan yn syth. Cofiwch gall bach o oedi fod oherwydd prinder stoc a phrysurdeb y post. Despite the lockdown we are able to process mail orders. We are taking a bit of a break but we will be back on the 4th and will post everything out as soon as we can.

Image Unavailable

Crefydd yn y Gymdeithas Gyfoes

Pris arferol £30.00
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.

Rhian Davies

Pecyn adnodd yn cynnwys llyfr myfyriwr a llyfr athro i gefnogi Astudiaethau Crefydd Lefel A. Mae'r adnodd, sy'n dilyn manyleb CBAC, yn darparu golwg berthnasol a diweddar ar grefydd o fewn cymdeithas gyfoes, gan alluogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth glir o gynnwys y cwrs.

A resource pack comprising a student book and teacher's book to support teaching Religious Education at A-level. The resource, which follows WJEC specifications, provides a relevant and up-to-date look at religion in contemporary society, enabling students to develop a clear understanding of course content.