Rwyf ar wyliau tan Dydd Llun Ebrill 12fed. Mae croeso i chi archebu, ond ni fyddaf yn prosesu unrhyw archeb cyn y 12fed. I am currently on holiday until the 12th of April. You are welcome to place an order, but I will not be able to process any orders until my return on the 12th.

Image Unavailable

Prosiect X: Llawlyfr Athrawon Blwyddyn 3

Pris arferol £39.00
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.Llawlyfr Athrawon i gydfynd â phecynnau Prosiect X a gynlluniwyd yn arbennig i apelio at fechgyn, ac i wella safon darllen holl ddisgyblion Blwyddyn 3. Mae'r llawlyfr yn cynnwys amlinelliad o'r cynllun, cyngor ar sut i'w weithredu a sut i gydweithio gyda rhieni, cymhorthion asesu a hunanasesu ynghyd â meistrgopïau o daflenni gwaith ategol y gellir eu llungopïo.

A Teachers Handbook coinciding with the Prosiect X packs designed to appeal to boys, and to improve reading standards among all Year 3 pupils. The handbook comprises an outline of the scheme, advice on its implemetation and how to co-operate with parents, assessing and self-assessing aids together with mastercopies of photocopiable support worksheets.