Er yr cloi, rydym yn gallu danfon llyfrau neu chardiau drwy'r post. Cofiwch gall bach o oedi fod oherwydd prinder stoc a phrysurdeb y post. Despite the lockdown we are able to process mail orders.

Image Unavailable

Prosiect X: Llawlyfr Athrawon Blwyddyn 4

Pris arferol £39.00
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.

Tony Bradman

Llawlyfr Athrawon i gydfynd â phecynnau Prosiect X a gynlluniwyd yn arbennig i apelio at fechgyn, ac i wella safon darllen holl ddisgyblion Blwyddyn 4. Mae'r llawlyfr yn cynnwys amlinelliad o'r cynllun, cyngor ar sut i'w weithredu a sut i gydweithio gyda rhieni, cymhorthion asesu a hunanasesu ynghyd â meistrgopïau o daflenni gwaith ategol y gellir eu llungopïo.

A Teachers Handbook coinciding with the Prosiect X packs designed to appeal to boys, and to improve reading standards among all Year 4 pupils. The handbook comprises an outline of the scheme, advice on its implemetation and how to co-operate with parents, assessing and self-assessing aids together with mastercopies of photocopiable support worksheets.