Er yr cloi, rydym yn gallu danfon llyfrau neu chardiau drwy'r post. Ar ol bach o seibiant mi fyddwn ni nol ddydd Llun 4ydd ac yn postio popeth allan yn syth. Cofiwch gall bach o oedi fod oherwydd prinder stoc a phrysurdeb y post. Despite the lockdown we are able to process mail orders. We are taking a bit of a break but we will be back on the 4th and will post everything out as soon as we can.

Image Unavailable

Mannau Cristnogol Arbennig: Gwasanaeth Teuluol y Pasg

Pris arferol £2.99
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.

Leslie J. Francis

Cyfrol sy'n ran o gyfres i blant cynradd, yn dilyn bachgen a merch wrth iddynt ymweld â gwahanol fannau Cristnogol arbennig, sef un o gapeli Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn yr achos hwn, lle maen nhw'n cymryd rhan mewn gwasanaeth ar gyfer y Pasg.

A volume which is part of a series for primary children, following a boy and a girl as they visit different Christian special places, which in this Volume is a Presbyterian Church of Wales church, where they take part in an Easter service.