Er yr cloi, rydym yn gallu danfon llyfrau neu chardiau drwy'r post. Ar ol bach o seibiant mi fyddwn ni nol ddydd Llun 4ydd ac yn postio popeth allan yn syth. Cofiwch gall bach o oedi fod oherwydd prinder stoc a phrysurdeb y post. Despite the lockdown we are able to process mail orders. We are taking a bit of a break but we will be back on the 4th and will post everything out as soon as we can.

Image Unavailable

Cyfres Crefyddau'r Byd Heddiw: Archwilio Eglwys y Plwyf

Pris arferol £4.99
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.

Leslie J. Francis, Tania ap Siôn

Mae Rhys a Sara yn dysgu am eglwys y plwyf gyda'u ffrindiau, Tomos a Bethan. Pan gaiff Rhys a Sara wahoddiad i ddod i rai gwasanaethau arbennig yn yr eglwys, maen nhw'n dechrau gofyn cwestiynau dyrys. Pam mae eu ffrindiau'n dod ynghyd i rannu bara a gwin? Beth yw gwir ystyr y Nadolig? Ydi'r Beibl yn fwy na dim ond llyfr?

Rhys and Sara explore the parish church with their Christian friends, Tomos and Bethan. When Rhys and Sara are invited to some special church services, they begin to ask puzzling questions. Why do their friends share bread and wine together? What is the real meaning of Christmas? Is the Bible more than just a book?