Rwyf ar wyliau tan Dydd Llun Ebrill 12fed. Mae croeso i chi archebu, ond ni fyddaf yn prosesu unrhyw archeb cyn y 12fed. I am currently on holiday until the 12th of April. You are welcome to place an order, but I will not be able to process any orders until my return on the 12th.

Image Unavailable

O'r Dechrau i'r Diwedd: Fy Mywyd Fel Iddew

Pris arferol £5.25
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.

Trevor Guy, Sue Mizon, Paul Morgan

Cyfrol ddarluniadol, liwgar sy'n ateb gofynion Addysg Grefyddol y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2, trwy gyflwyno hanes 2 blentyn Iddewig yng Nghymru heddiw, gan adlewyrchu'r modd y mae eu crefydd yn effeithio a dylanwadu ar eu bywydau. (ACCAC) Rhan o gyfres a enillodd wobr Cyhoeddiad y Flwyddyn y Ganolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol.

A colourful illustrated volume which meets the requirements of the National Curriculum in Religious Education for Key Stage 2 pupils, by introducing the stories of 2 Jewish children living in Wales today, and reflecting how their religion affects and influences their lives. Part of a series which has won the Welsh National Centre for RE's Publication of the Year award.