Er yr cloi, rydym yn gallu danfon llyfrau neu chardiau drwy'r post. Cofiwch gall bach o oedi fod oherwydd prinder stoc a phrysurdeb y post. Despite the lockdown we are able to process mail orders.

Image Unavailable

Sut Oedden Ni'n Arfer Gweithio: Ffermio

Pris arferol £14.99
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.

John Evans

Llyfr mewn cyfres i'w defnyddio gan athrawon disgyblion y blynyddoedd cynnar. Mae'r cynnwys wedi'i lunio'n benodol fel ei fod yn diwallu gofynion rhaglen astudio Hanes yng Nghyfnod Allweddol 1 y Cwricwlwm Cenedlaethol. Cyflwynir hanes pob diwydiant gan storïwr cyfoes, sy'n rhoi naratif syml er mwyn helpu plant i adnabod y newidiadau dros gyfnod.

A title in a series designed for use by teachers of early years pupils. The content of the books are specifically tailored to meet the current requirements of the National Curriculum History Key Stage 1 programme of study in Wales. The story of each industry is told by a contemporary narrator who provides a simple narrative to help children recognise changes over time.