Er yr cloi, rydym yn gallu danfon llyfrau neu chardiau drwy'r post. Cofiwch gall bach o oedi fod oherwydd prinder stoc a phrysurdeb y post. Despite the lockdown we are able to process mail orders.

Image Unavailable

Byd Jaci: Diwrnod Cyntaf Nia

Pris arferol £4.99
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.

Olive Dyer, Val Scurlock

Stori ddifyr a lliwgar am ddiwrnod cyntaf Nia yn yr ysgol, a baratowyd i gyd-fynd â gofynion y Cwricwlwm ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 1, ac i hybu gweithgareddau trawsgwricwlaidd i ddisgyblion. Mae fersiwn Saesneg ar gael.

An entertaining and colourful story about Nia's first day at school, prepared to meet the requirements of the National Curriculum for Key Stage 1 pupils, and to promote cross-curricular activities among pupils. An English version is available.