Er yr cloi, rydym yn gallu danfon llyfrau neu chardiau drwy'r post. Ar ol bach o seibiant mi fyddwn ni nol ddydd Llun 4ydd ac yn postio popeth allan yn syth. Cofiwch gall bach o oedi fod oherwydd prinder stoc a phrysurdeb y post. Despite the lockdown we are able to process mail orders. We are taking a bit of a break but we will be back on the 4th and will post everything out as soon as we can.

Image Unavailable

Byd Jaci: Diwrnod Cyntaf Nia (Llyfr Mawr)

Pris arferol £5.00
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.

Olive Dyer, Val Scurlock

Llyfr maint mawr ar gyfer darllen stori i'r dosbarth cyfan, yn adrodd stori ddifyr a lliwgar am ddiwrnod cyntaf Nia yn yr ysgol, a baratowyd i gyd-fynd â gofynion y Cwricwlwm ac er mwyn hybu gweithgareddau traws-gwricwlaidd ymysg disgyblion CA1. Mae fersiwn Saesneg ar gael.

A large size book for reading a story to a whole class, relating the entertaining and colourful story of Nia's first day at school, prepared to meet the requirements of the National Curriculum and to promote cross-curricular activities among Key Stage 1 pupils. An English version is available.