Er yr cloi, rydym yn gallu danfon llyfrau neu chardiau drwy'r post. Ar ol bach o seibiant mi fyddwn ni nol ddydd Llun 4ydd ac yn postio popeth allan yn syth. Cofiwch gall bach o oedi fod oherwydd prinder stoc a phrysurdeb y post. Despite the lockdown we are able to process mail orders. We are taking a bit of a break but we will be back on the 4th and will post everything out as soon as we can.

Image Unavailable

Ffocws Rhifedd 1: Problem yr Wythnos

Pris arferol £24.75
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.

Helen Williams, Penny Latham, Sheila Ebbut, Mike Askew

Addasiad Cymraeg o lyfr adnodd gwerthfawr yn y gyfres Numeracy Focus 1, sef cwrs mathemateg hwyliog ac ymarferol sy'n cyd-fynd â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol, tudalennau gwaith y gellir eu dyblygu, yn cynnwys posau diddorol i hybu gweithgaredd ymchwiliol a thrafodaeth ymhlith disgyblion Cyfnod Allweddol 1, gan atgyfnerthu gwaith dosbarth.

A Welsh adaptation of a valuable resource book in the series Numeracy Focus 1, a lively and practical mathematics course which meets the requirements of the National Curriculum, being photocopiable work sheets comprising interesting puzzles to promote research activities and discussion among Key Stage 1 pupils, thus reinforcing class work.