Rwyf ar wyliau tan Dydd Llun Ebrill 12fed. Mae croeso i chi archebu, ond ni fyddaf yn prosesu unrhyw archeb cyn y 12fed. I am currently on holiday until the 12th of April. You are welcome to place an order, but I will not be able to process any orders until my return on the 12th.

Image Unavailable

Ffocws Rhifedd 1: Fy Nyddiadur Mathemateg

Pris arferol £1.00
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.

Helen Williams, Penny Latham, Sheila Ebbutt, Mike Askew

Addasiad Cymraeg o ddyddiadur mathemateg, rhan o gwrs mathemateg hwyliog ac ymarferol, Numeracy Focus 1, sy'n cyd-fynd â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol, yn cynnwys gweithgareddau mathemateg dyddiol ynghyd â chyfle i'r plentyn a'r athro gofnodi sylwadau am ddatblygiad y disgybl; i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 1. (ACCAC)

A Welsh adaptation of a mathematics diary, part of a lively and practical mathematics course, Numeracy Focus 1, which meets the requirements of the National Curriculum, comprising daily mathematical exercises and an opportunity for child and teacher to comment on the pupil's progress; for Key Stage 1 pupils. (ACCAC)