Er yr cloi, rydym yn gallu danfon llyfrau neu chardiau drwy'r post. Ar ol bach o seibiant mi fyddwn ni nol ddydd Llun 4ydd ac yn postio popeth allan yn syth. Cofiwch gall bach o oedi fod oherwydd prinder stoc a phrysurdeb y post. Despite the lockdown we are able to process mail orders. We are taking a bit of a break but we will be back on the 4th and will post everything out as soon as we can.

Image Unavailable

Archwilio'r Amgylchedd yn y Cyfnod Sylfaen - Cyfres 2: Deillianna

Pris arferol £49.99
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.

Amrywiol/Various

Nod y pecyn yw cynhyrchu deunyddiau i gefnogi dysgu ac addysgu ym maes Y Cyfnod Sylfaen sef Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd, gan ganolbwyntio ar archwilio a darganfod, yn enwedig yn yr awyr agored.

The aim of the pack is to produce materials to support learning and teaching in the Foundation Phase area of learning Knowledge and Understanding of the World, with a focus on exploration and discovery, particularly in the outdoor environment.