Er yr cloi, rydym yn gallu danfon llyfrau neu chardiau drwy'r post. Ar ol bach o seibiant mi fyddwn ni nol ddydd Llun 4ydd ac yn postio popeth allan yn syth. Cofiwch gall bach o oedi fod oherwydd prinder stoc a phrysurdeb y post. Despite the lockdown we are able to process mail orders. We are taking a bit of a break but we will be back on the 4th and will post everything out as soon as we can.

Image Unavailable

Archwilio Pam: Dŵr

Pris arferol £2.99
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.

Tania ap Siôn, Leslie J. Francis

Mae Aled a Siân yn chwarae 'Dw i'n gweld â'm llygad bach i', a heddiw maen nhw'n chwilio am 'Ddŵr'. Maen nhw'n dod o hyd i ddŵr mewn pob math o leoedd o gwmpas ble maen nhw'n byw. Pan fydd Aled a Siân yn ymweld â'u ffrindiau, Ahmed a Salma, maen nhw'n dechrau gofyn cwestiwn pwysig: Tybed pam mae dŵr mor bwysig i Fwslimiaid wrth iddyn nhw weddïo?

Aled and Siân are playing 'I Spy' and today they are looking for 'Water'. They find water in all kinds of places around where they live. When Aled and Siân visit their friends, Ahmed and Salma, they start asking an important question: I wonder why water is so important for Muslim prayer? With the help of Ahmed and Salma, Aled and Siân begin to find some answers.