Er yr cloi, rydym yn gallu danfon llyfrau neu chardiau drwy'r post. Ar ol bach o seibiant mi fyddwn ni nol ddydd Llun 4ydd ac yn postio popeth allan yn syth. Cofiwch gall bach o oedi fod oherwydd prinder stoc a phrysurdeb y post. Despite the lockdown we are able to process mail orders. We are taking a bit of a break but we will be back on the 4th and will post everything out as soon as we can.

Image Unavailable

Archwilio Pam: Goleuni

Pris arferol £2.99
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.

Tania ap Siôn, Leslie J. Francis

Mae Aled a Siân yn chwarae 'Dw i'n gweld â'm llygad bach i', a heddiw maen nhw'n chwilio am wahanol fathau o 'oleuni'. Maen nhw'n dod o hyd i oleuni mewn pob math o leoedd o gwmpas ble maen nhw'n byw. Pan fydd Aled a Siân yn ymweld â'u ffrindiau, Nathan a Rachel, maen nhw'n dechrau gofyn cwestiwn pwysig: Tybed pam mae goleuni mor bwysig ar gyfer y Shabbat?

Aled and Siân are playing 'I Spy' and today they are looking for 'Light'. They find light in all kinds of places around where they live. When Aled and Siân visit their friends, Nathan and Rachel, they start asking an important question: I wonder why light is so important for Shabbat? With the help of Nathan and Rachel, Aled and Siân begin to find some answers.