Er yr cloi, rydym yn gallu danfon llyfrau neu chardiau drwy'r post. Ar ol bach o seibiant mi fyddwn ni nol ddydd Llun 4ydd ac yn postio popeth allan yn syth. Cofiwch gall bach o oedi fod oherwydd prinder stoc a phrysurdeb y post. Despite the lockdown we are able to process mail orders. We are taking a bit of a break but we will be back on the 4th and will post everything out as soon as we can.

Image Unavailable

Archwilio ein Byd: Arwyddion a Symbolau

Pris arferol £2.99
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.

Tania ap Siôn, Leslie J. Francis

Mae Aled a Siân yn archwilio arwyddion a symbolau ac maen nhw'n ymweld â chastell hynafol. Pan fyddan nhw'n dod yn ôl, mae Aled a Siân yn dweud yr hanes am eu diwrnod allan wrth eu ffrindiau, ac maen nhw'n gwrando ar storïau eu ffrindiau hefyd. Wrth i'r storïau ddatblygu, mae Aled a Siân yn dechrau gweld sut mae crefyddau'r byd yn arddangos eu harwyddion a'u symbolau o'u cwmpas.

Aled and Siân are exploring signs and symbols and they visit an ancient castle. When they return, Aled and Siân tell their friends all about their day out and they listen to their friends' stories too. As the stories unfold, Aled and Siân begin to see how the religions of the world display their signs and symbols around them.