Er yr cloi, rydym yn gallu danfon llyfrau neu chardiau drwy'r post. Ar ol bach o seibiant mi fyddwn ni nol ddydd Llun 4ydd ac yn postio popeth allan yn syth. Cofiwch gall bach o oedi fod oherwydd prinder stoc a phrysurdeb y post. Despite the lockdown we are able to process mail orders. We are taking a bit of a break but we will be back on the 4th and will post everything out as soon as we can.

Image Unavailable

Llawlyfr Myfyriwr Safon Uwch CBAC: Daearyddiaeth Llywodraethiant

Pris arferol £9.99
translation missing: cy.products.general.unit_price  translation missing: cy.general.accessibility.unit_price_separator 
Shipping calculated at checkout.

Simon Oakes

Bwriad y llawlyfr hylaw hwn yw atgyfnerthu eich dealltwriaeth o lywodraethiant byd-eang gan roi sylw arbennig i'r newidiadau sy'n digwydd a sut orau i ymateb i'r newidiadau hynny. Llyfr fydd yn eich helpu i wella eich sgiliau arholiad.

A useful handbook aimed at reinforcing your understanding of world-wide governance, with particular attention given to current changes in the field and how best to respond to such changes. A handbook which will improve your examination skills.